Coachtraject

No-nonsense coaching op basis van jouw talenten

Coachtrajecten

voor scholieren

en studenten

 

 

Ben je scholier of student en zoek je een coach, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

 

Loopt het niet lekker met je studie of thuis? Worden je emoties je juist te veel, of voel je te weinig? Weet je niet waar je met je woede heen moet? Moet je een studiekeuze maken en heb je geen idee? Weet je niet wat je talenten zijn? Zie je het even echt niet meer zitten?

 

Wij zijn er voor je.

Mark is onze top jongerencoach. Hij begeleidde vele jongeren op een positieve manier bij de vragen waarmee ze rondliepen. Mark begeleid je door te focussen op jouw unieke talenten. Dat doet hij met humor en aandacht. Vaak tijdens een boswandeling. Voorafgaand aan het traject maak je een talententest. Aan het einde van het traject heb je niet alleen antwoord op je vraag, maar ook je talenten en wat je belangrijk vindt in het leven helder. Daardoor kun je grote en kleine keuzes in je leven makkelijker maken.

 

We bieden het coachtraject voor lage kosten aan zodat het betaalbaar is voor jou.

 

Blijf niet in je eentje rondlopen met je problemen.

Na aanmelding maak je een betrouwbare talententest. Daar rolt je talenten top-5 uit. Denk bij talent niet aan voetballen, koken of zingen, maar bijvoorbeeld aan altijd je best doen, snel in actie komen of je kunnen inleven in een ander. Met een verdiepende opdracht verzamel je meer informatie over je eigen talenten. Zo leer je jezelf al voor de start van het traject al beter kennen.

Een coachtraject duurt meestal 9 tot 13 weken. Een coachtraject bestaat uit het maken van een online talententest (40 minuten), een boek over talent, een intakegesprek van 90 minuten en 5 coachsessies van 60 minuten. Tussen elk gesprek zit meestal twee of drie weken leertijd. Vaak krijg je dan een oefening of challenge mee naar huis.

Een coachtraject kost €587,- inclusief BTW.

Het intakegesprek vindt plaats op het kantoor van MyQuest op de Grebbenberglaan 15 in Utrecht of online. De coachsessies doen we in het prachtige bos van landgoed Amelisweerd even buiten Utrecht, bij MyQuest, telefonisch of via Zoom.

Meld je aan voor een coachtraject via de webshop,  door een mail te sturen naar info@myquest.academy of een appje te sturen naar Mark op 06-40219830. Wil je eerst meer informatie? Bel of mail gerust. We vinden het leuk om je verder te helpen. Ons algemene nummer is: 030-2072074.

So… are you ready to find
your quest at work?

Wit
Jouw gegevens zijn veilig

Klik hier onder voor onze privacy policy. Gegevens die je aan ons doorgeeft, geven we niet aan anderen door. Nooit.

Onze Privacy Policy

Privacyverklaring

MyQuest, gevestigd op de Grebbenberglaan 15, 3527 VX, Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens MyQuest:
www.myquest.academy
Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht
T. 030 207 207 4
E. info@myquest.academy

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MyQuest verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je onze organisatie financieel ondersteunt, een (potentiele) deelnemer bent van één van onze programma’s en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt om op de hoogte gehouden te worden van ons werk. De persoonsgegeven die wij verwerken zijn :

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen voor betalingen of donaties)

 

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

MyQuest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betalingen en/of donaties
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven
  • Het verzenden van uitnodigingen voor onze programma’s

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MyQuest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze nieuwsbrieven
Wij gebruiken persoonsgegevens om het gedrag van onze contacten te analyseren en onze nieuwsbrieven, campagnes en diensten daarop  aan te passen. Zo zorgen we ervoor jij alleen relevante informatie ontvangt. Dit betekent dat we bij houden hoe vaak je onze nieuwsbrieven leest, hoe vaak je onze websites bezoekt en op welke pagina’s je klikt. Voor dit doeleinde zullen jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang je je niet uitschrijft voor deze dienst. Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwbrieven door op de afmeld knop onderaan de mail te klikken of te mailen naar info@myquest.academy.

 

Persoonsgegevens om donaties en betalingen te verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jouw donaties en/of betalingen te beheren en in te zamelen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een juridische verplichting en op basis van het uitvoeren van een donateursovereenkomst. Voor dit doeleinde zullen deze persoonsgegevens bewaard worden zolang als je bereid bent om ons te steunen en voor minstens 10 jaar na beëindiging van jouw overeenkomst om je op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

 

Om aan de wet te voldoen
In sommige gevallen verwerkt MyQuest jouw persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te voldoen. Bijvoorbeeld wanneer er belastingverplichtingen of verplichtingen gerelateerd aan bedrijfsvoering van toepassing zijn. Om aan deze wet- en regelgeving te voldoen, kan het nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties of aan toezichthoudende autoriteiten. Voor dit doeleinde zullen persoonsgegevens voor minstens 7 jaar bewaard worden om aan wettelijke verplichtingen en meldplichten te voldoen, tenzij langer vereist is op grond van de verstrekte overheidssubsidie. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zodat we jouw gegevens op hetzelfde niveau beveiligen. MyQuest zal altijd verantwoordelijk blijven voor deze verwerkingen.

 

Cookies die wij gebruiken

MyQuest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het een bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed blijft werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hierdoor kunnen wij onze website verbeteren. Jezelf afmelden voor cookies  kan door dit bij de instellingen van je internetbrowser in te stellen. Hier kun je ook informatie wat al eerder is opgeslagen verwijderen.

 

Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens  te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming gegeven hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@myquest.academy.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MyQuest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,  zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MyQuest) tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je eerdere gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyQuest. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, of een door jouw gekozen bedrijf, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@myquest.academy. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. MyQuest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MyQuest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@myquest.academy

 

Disclaimer

De disclaimer voor het gebruik van deze website vind je hier.

Cookiebeleid

Ons cookiebeleid kun je hier teruglezen. Je cookie-voorkeuren voor deze site, kun je rechtsonder op je scherm instellen of (voor mobiele gebruikers) in paragraaf 5 bij het cookiebeleid zelf wijzigen.