Docent als coach

Een nieuwe en effectieve manier van lesgeven

Docent als Coach

Verrijk je docentvaardigheden met die van coach. Je leert de grondhouding van een coach en traint de belangrijkste coachvaardigheden. Je leert hierbij om al je intelligenties in te zetten: cognitief, emotioneel, sociaal en fysiek. Hiermee versterk je je vermogen om je leerlingen of studenten op hun authentieke motivatie aan te spreken en te inspireren.

Docent als coach is een opleiding bestaande uit vier dagen. Hierin leren jullie de grondhouding van het coachend doceren en een aantal coachvaardigheden die je als coach altijd paraat moet hebben. Deze zijn: intuïtie, zelfmanagement, luisteren, nieuwsgierigheid én verdiepen en omzetten in actie. Je leert ervaringsgericht, dus door het opdoen van eigen ervaringen en door hierop te reflecteren met collega docenten en twee coaches.

Je werkt in een groep de 6 tot maximaal 12 deelnemers.

De trainingsdagen zijn gescheiden door een aantal weken of maanden leertijd. Daardoor kun je de oefenstof uitproberen in je eigen lessen en je positieve ervaringen (en mislukkingen) inbrengen in de volgende opleidingsdag

Wat levert de opleiding je op?

 • Je hebt je de grondhouding van een coach eigen gemaakt
 • Je beheerst de basisvaardigheden voor coachend doceren
 • Je beheerst vaardigheden om aan te sluiten bij de intrinsieker motivatie van leerlingen/studenten
 • Je leerlingen/studenten worden effectiever, nemen meer eigen regie en doen meer zelfkennis op

Het onderwijs verandert. Twee belangrijke trends in het huidig onderwijs zijn coachend doceren en gepersonaliseerd leren. Beide ontwikkelingen vragen om coachvaardigheden van de docent. Ook scholen die leren vormgeven met levensechte praktijkopdrachten vragen coachvaardigheden van hun docententeam.

MyQuest bied je vanuit haar expertise in jongerencoaching de mogelijkheid om bij te scholen in coaching. Daarvoor geven we de hoogwaardige en praktische vierdaagse opleiding Docent als coach. Dat doen we vanuit onze missie om het Nederlands onderwijs te verrijken met persoonlijke ontwikkeling. Graag ondersteunen wij docenten, mentoren en decanen met een training in de basisvaardigheden en de grondhouding van de docent als coach. Jij blijft de expert in de klas, wij leren je coachen in het onderwijs.

Tijdens de vierdaagse opleiding verdiep je je op speelse wijze in de uitgangspunten van Co-actief coachen. Vooral door deze te ervaren. Wat doe je als je de uitgangspunten van Co-actief coachen eert? Welke vragen stel je wel en welke niet? Hoe stuur je op energie die helpt om in beweging te komen?

Het programma ziet er als volgt uit.

Dag 1: Maken van de samenwerkingsafspraken, ervaren van de uitgangspunten van Co-actief coachen en verhelderen wat dit betekent voor hoe je met je leerlingen of studenten in gesprek gaat. Veel oefenen en ervaren van de basishouding van de docent als coach. Je leert kijken door de bril van een coach.

Dag 2: Spelen met de verschillende coachvaardigheden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je heel nieuwsgierig een coachgesprek in gaat? Wat gebeurt er als je gaat werken met metaforen? Veel oefenen en ervaren van coachvaardigheden. Je leert de coachvaardigheden kennen.

Dag 3: Vervolg in het werken met coachvaardigheden en aansluiten bij leervragen die je nog hebt. Veel oefenen en ervaren van coachvaardigheden. Je leert de coachvaardigheden.

Na elke lesdag ontvang je oefeningen. Hiermee maak je je nieuwverworven coachvaardigheden op school eigen.

MyQuest kiest uit het brede scala van coachstijlen bewust voor Co-actief coachen. Deze is gebaseerd op de positieve psychologie, zeer geschikt voor werken met jongeren en leidt wereldwijd tot krachtige resultaten.

Co-actief coachen kent vier belangrijke uitgangspunten
Het eerste uitgangspunt is dat mensen van nature creatief, vindingrijk en heel zijn. Dat betekent iets voor de manier waarop je leerlingen of studenten tegemoet treedt. Zij zijn van nature vindingrijk om hun eigen problemen op te lossen. Ze hebben ook behoefte aan iemand die hen de juiste vragen stelt. Dat ben jij. Je sluit daarbij aan op hun eigen wijsheid en geeft als coach geen of nauwelijks advies.

Het tweede uitgangspunt is het focussen op de hele persoon. Wat betekent dat je niet het probleem analyseert waar de leerling of student mee komt, maar samen kijkt naar de context. Je zoekt naar de plek waar de leerling of student zich levendig en creatief voelt om vervolgens vanuit die bril opnieuw naar het probleem te kijken en tot een eerste stap te komen om het op te lossen. Een goed coachgesprek bestaat: voor 10% van de tijd uit het achterhalen wat het probleem is, voor 80% van de tijd uit het exploreren en ontdekken en voor 10% van de tijd uit het komen tot een oplossing.

Het derde uitgangspunt is dat je als coacht danst in het moment. Dit betekent dat je ziet wat er nodig is op dat moment en niet als docent/coach klaar zit met een vragenlijst. Je leert te kijken naar de leerling of student en op hem/haar in te spelen. Je leert ook te luisteren onder de ijsberg, naar wat er speelt en niet gezegd wordt en daar mee te werken.

Het vierde uitgangspunt is het uitlokken van transformatie. Je stuurt de leerling of student naar de plek waar hij/zij tot een ander inzicht komt en zich in staat voelt om anders te gaan handelen. Waar het vaak om gaat in coachen is een verschuiving in perspectief.

Oorsprong
Co-actief coachen is ontwikkeld door het Amerikaanse CTI (Coaches Training Institute). Dit instituut is in 1992 opgericht en in Amerika de grootste organisatie die zich puur bezighoudt met het trainen van coaches en het aanleveren van coachingsvaardigheden. Trainingen worden gegeven in de VS, Canada, Europa en Azië. Co-actief coachen vervult een duidelijk visionaire rol in de wereld van coaching.

Het heet Co-actief omdat zowel de coach als de coachee (de leerling of student) er een actieve rol in hebben en samen tot resultaten komen.

Een Co-actieve coachingsrelatie in het onderwijs is een verbintenis tussen twee mensen met het doel tegemoet te komen aan de behoeften van de leerling of student. Zijn of haar leven staat daarbij centraal, waarbij voldoening, balans en het proces van de leerling of student aandacht krijgen.

Belangrijkste uitgangspunt van coachen is dat het zich richt op wat leerlingen of studenten willen, als startpunt van hun leerproces. Dat wakkert intrinsieke motivatie aan. Daarnaast kan coaching een leerling, student of klas helpen om iets op een andere manier aan te pakken, zichzelf te (her)ontdekken, een specifieke doelstelling te realiseren of juist een ander doel te formuleren (en te behalen).

Voorafgaand aan de opleiding doen we een telefonische intake met de deelnemers. Dit zorgt voor een heldere startpositie en verhoogt de betrokkenheid bij het leerproces. Wij kunnen hierdoor de opleiding beter aan laten sluiten bij de leerbehoefte van de deelnemers.

De dagen en tijden kan de school in overleg met MyQuest inplannen. De opleiding beslaat vier dagen van vijf uur en kunnen we overdag, maar ook in de middag en avond geven. Er is bewust gekozen voor dagen van vijf uur, zodat de opleidingsdagen eventueel naast de lesuren kunnen worden ingeroosterd. De dagen zijn gescheiden door een aantal weken of maanden leertijd.

MyQuest traint op school, maar beschikt ook over een prettige, betaalbare trainingslocatie aan de Waal in het dorp Rossum (Gld). Het beschikt over een mooie buitenruimte en we mogen er zelf cateren.


De investering is €995,- per deelnemer inclusief reader, exclusief locatiekosten, catering en BTW. De opleiding is afhankelijk van de onderwijsinstelling vrijgesteld van BTW. Het minimum aantal deelnemers is 6 en het maximum aantal deelnemers is 12.

De telefonische intake voorafgaand aan de eerste opleidingsdag is €62,50 per deelnemer. Dit bedrag is afhankelijk van de onderwijsinstelling vrijgesteld van BTW.

We verzorgen deze opleiding met twee gecertificeerde MyQuest trainers. Dit versterkt de leerervaring.

Hoofdtrainer is Dr. Marianne van Wetter. Zij is directeur van MyQuest en ICF-gecertificeerd Co-Active coach. Zij bezit de gave om de magie van het coachvak over te brengen op docenten.

Beeld_brochure_Docent_als_coach

So… are you ready to find
your quest at school?

Wit

Contact

met MyQuest

Leuk zo’n site. Alleen, nu kennen we elkaar nog steeds niet. Heb je interesse? Laat je dan door één van ons terugbellen of –mailen met het formulier hiernaast. Zo kunnen we je vragen beantwoorden en kijken of een QuestTrek nu bij jou past.

Vul in, we horen graag van je.

MyQuest

Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht

T. 030 207 207 4

E. info@myquest.academy

BTW: NL857265994B01
BANK: NL67TRIO0338569766
KVK: 68013582
Algemene voorwaarden

InstagramFacebookYoutubeLinkedIn

  IK HEB INTERESSE IN DE OPLEIDING DOCENT ALS COACH:

  data nog niet bekend, houd me op de hoogte

  VRAGEN / OPMERKINGEN

  Jouw gegevens zijn veilig

  Klik hier onder voor onze privacy policy. Gegevens die je aan ons doorgeeft, geven we niet aan anderen door. Nooit.

  Onze Privacy Policy

  Privacyverklaring

  MyQuest, gevestigd op de Grebbenberglaan 15, 3527 VX, Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens MyQuest:
  www.myquest.academy
  Grebbeberglaan 15
  3527 VX Utrecht
  T. 030 207 207 4
  E. info@myquest.academy

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  MyQuest verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je onze organisatie financieel ondersteunt, een (potentiele) deelnemer bent van één van onze programma’s en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt om op de hoogte gehouden te worden van ons werk. De persoonsgegeven die wij verwerken zijn :

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen voor betalingen of donaties)

   

  Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

  MyQuest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betalingen en/of donaties
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven
  • Het verzenden van uitnodigingen voor onze programma’s

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  MyQuest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

   

  Voor de ontwikkeling en verbetering van onze nieuwsbrieven
  Wij gebruiken persoonsgegevens om het gedrag van onze contacten te analyseren en onze nieuwsbrieven, campagnes en diensten daarop  aan te passen. Zo zorgen we ervoor jij alleen relevante informatie ontvangt. Dit betekent dat we bij houden hoe vaak je onze nieuwsbrieven leest, hoe vaak je onze websites bezoekt en op welke pagina’s je klikt. Voor dit doeleinde zullen jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang je je niet uitschrijft voor deze dienst. Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwbrieven door op de afmeld knop onderaan de mail te klikken of te mailen naar info@myquest.academy.

   

  Persoonsgegevens om donaties en betalingen te verwerken
  Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jouw donaties en/of betalingen te beheren en in te zamelen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een juridische verplichting en op basis van het uitvoeren van een donateursovereenkomst. Voor dit doeleinde zullen deze persoonsgegevens bewaard worden zolang als je bereid bent om ons te steunen en voor minstens 10 jaar na beëindiging van jouw overeenkomst om je op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

   

  Om aan de wet te voldoen
  In sommige gevallen verwerkt MyQuest jouw persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te voldoen. Bijvoorbeeld wanneer er belastingverplichtingen of verplichtingen gerelateerd aan bedrijfsvoering van toepassing zijn. Om aan deze wet- en regelgeving te voldoen, kan het nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties of aan toezichthoudende autoriteiten. Voor dit doeleinde zullen persoonsgegevens voor minstens 7 jaar bewaard worden om aan wettelijke verplichtingen en meldplichten te voldoen, tenzij langer vereist is op grond van de verstrekte overheidssubsidie. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zodat we jouw gegevens op hetzelfde niveau beveiligen. MyQuest zal altijd verantwoordelijk blijven voor deze verwerkingen.

   

  Cookies die wij gebruiken

  MyQuest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het een bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed blijft werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hierdoor kunnen wij onze website verbeteren. Jezelf afmelden voor cookies  kan door dit bij de instellingen van je internetbrowser in te stellen. Hier kun je ook informatie wat al eerder is opgeslagen verwijderen.

   

  Persoonsgegevens van minderjarigen

  Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens  te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming gegeven hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@myquest.academy.

   

  Geautomatiseerde besluitvorming

  MyQuest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,  zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MyQuest) tussen zit.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je eerdere gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyQuest. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, of een door jouw gekozen bedrijf, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@myquest.academy. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. MyQuest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  MyQuest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@myquest.academy

   

  Disclaimer

  De disclaimer voor het gebruik van deze website vind je hier.

  Cookiebeleid

  Ons cookiebeleid kun je hier teruglezen. Je cookie-voorkeuren voor deze site, kun je rechtsonder op je scherm instellen of (voor mobiele gebruikers) in paragraaf 5 bij het cookiebeleid zelf wijzigen.