Docent als coach

Een nieuwe en effectieve manier van lesgeven

Docent als Coach

Verrijk je docentvaardigheden met die van coach. Leer daarmee een nieuwe manier van lesgeven en word zo effectiever in je werk. Je leert de grondhouding van een coach in het onderwijs en traint de belangrijkste coachvaardigheden. Je leert ook om hierbij om al je intelligenties daarbij in te zetten: cognitief, emotioneel, cognitief en spiritueel/sociaal en fysiek. Hiermee versterk je je vermogen om je leerlingen of studenten op hun authentieke motivatie aan te spreken en te inspireren.

Docent als coach is een driedaagse opleiding. Hierin leer je de grondhouding van het coachend doceren en een aantal coachvaardigheden die je als coach altijd paraat moet hebben. Deze zijn: intuïtie, zelfmanagement, luisteren, nieuwsgierigheid én verdiepen en omzetten in actie. Je leert ervaringsgericht, dus door het opdoen van eigen ervaringen en door hierop te reflecteren met collega docenten en twee coaches.

Je werkt in een groep de 9 tot maximaal 14 deelnemers.

De trainingsdagen zijn gescheiden door een aantal weken of maanden leertijd. Daardoor kun je de oefenstof uitproberen in je eigen lessen en je positieve ervaringen (en mislukkingen) inbrengen in de volgende opleidingsdag

Wat levert de opleiding je op?

 • Je hebt je de grondhouding van een coach eigen gemaakt
 • Je beheerst de basisvaardigheden voor coachend doceren
 • Je bent in staat om coachend te doceren
 • Je leerlingen of studenten worden intrinsieker gemotiveerd voor de lesstof
 • Je lessen worden effectiever

Het onderwijs verandert. Twee belangrijke trends in het huidig onderwijs zijn coachend doceren en gepersonaliseerd leren. Beide ontwikkelingen vragen om coachvaardigheden van de docent. Ook scholen die leren vormgeven met levensechte praktijkopdrachten vragen coachvaardigheden van hun docententeam.

MyQuest bied je vanuit haar expertise in jongerencoaching de mogelijkheid om bij te scholen in coaching. Daarvoor geven we de hoogwaardige en praktische driedaagse opleiding Docent als coach. Dat doen we vanuit onze missie om het Nederlands onderwijs te verrijken met persoonlijke ontwikkeling. Graag ondersteunen wij docenten, mentoren en decanen met een training in de basisvaardigheden en de grondhouding van de docent als coach. Jij blijft de expert in de klas, wij leren je coachen in het onderwijs.

Tijdens de driedaagse opleiding verdiep je je op speelse wijze in de uitgangspunten van Co-actief coachen. Vooral door deze te ervaren. Wat doe je als je de uitgangspunten van Co-actief coachen eert? Welke vragen stel je wel en welke niet? Hoe stuur je op energie die helpt om in beweging te komen?

Het programma ziet er als volgt uit.

Dag 1: Maken van de samenwerkingsafspraken, ervaren van de uitgangspunten van Co-actief coachen en verhelderen wat dit betekent voor hoe je met je leerlingen of studenten in gesprek gaat. Veel oefenen en ervaren van de basishouding van de docent als coach. Je leert kijken door de bril van een coach.

Dag 2: Spelen met de verschillende coachvaardigheden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je heel nieuwsgierig een coachgesprek in gaat? Wat gebeurt er als je gaat werken met metaforen? Veel oefenen en ervaren van coachvaardigheden. Je leert de coachvaardigheden kennen.

Dag 3: Vervolg in het werken met coachvaardigheden en aansluiten bij leervragen die je nog hebt. Veel oefenen en ervaren van coachvaardigheden. Je leert de coachvaardigheden.

Na elke lesdag ontvang je oefeningen. Hiermee maak je je nieuwverworven coachvaardigheden op school eigen.

MyQuest kiest uit het brede scala van coachstijlen bewust voor Co-actief coachen. Deze is gebaseerd op de positieve psychologie, zeer geschikt voor werken met jongeren en leidt wereldwijd tot krachtige resultaten.

Co-actief coachen kent vier belangrijke uitgangspunten
Het eerste uitgangspunt is dat mensen van nature creatief, vindingrijk en heel zijn. Dat betekent iets voor de manier waarop je leerlingen of studenten tegemoet treedt. Zij zijn van nature vindingrijk om hun eigen problemen op te lossen. Ze hebben ook behoefte aan iemand die hen de juiste vragen stelt. Dat ben jij. Je sluit daarbij aan op hun eigen wijsheid en geeft als coach geen of nauwelijks advies.

Het tweede uitgangspunt is het focussen op de hele persoon. Wat betekent dat je niet het probleem analyseert waar de leerling of student mee komt, maar samen kijkt naar de context. Je zoekt naar de plek waar de leerling of student zich levendig en creatief voelt om vervolgens vanuit die bril opnieuw naar het probleem te kijken en tot een eerste stap te komen om het op te lossen. Een goed coachgesprek bestaat: voor 10% van de tijd uit het achterhalen wat het probleem is, voor 80% van de tijd uit het exploreren en ontdekken en voor 10% van de tijd uit het komen tot een oplossing.

Het derde uitgangspunt is dat je als coacht danst in het moment. Dit betekent dat je ziet wat er nodig is op dat moment en niet als docent/coach klaar zit met een vragenlijst. Je leert te kijken naar de leerling of student en op hem/haar in te spelen. Je leert ook te luisteren onder de ijsberg, naar wat er speelt en niet gezegd wordt en daar mee te werken.

Het vierde uitgangspunt is het uitlokken van transformatie. Je stuurt de leerling of student naar de plek waar hij/zij tot een ander inzicht komt en zich in staat voelt om anders te gaan handelen. Waar het vaak om gaat in coachen is een verschuiving in perspectief.

Oorsprong
Co-actief coachen is ontwikkeld door het Amerikaanse CTI (Coaches Training Institute). Dit instituut is in 1992 opgericht en in Amerika de grootste organisatie die zich puur bezighoudt met het trainen van coaches en het aanleveren van coachingsvaardigheden. Trainingen worden gegeven in de VS, Canada, Europa en Azië. Co-actief coachen vervult een duidelijk visionaire rol in de wereld van coaching.

Het heet Co-actief omdat zowel de coach als de coachee (de leerling of student) er een actieve rol in hebben en samen tot resultaten komen.

Een Co-actieve coachingsrelatie in het onderwijs is een verbintenis tussen twee mensen met het doel tegemoet te komen aan de behoeften van de leerling of student. Zijn of haar leven staat daarbij centraal, waarbij voldoening, balans en het proces van de leerling of student aandacht krijgen.

Belangrijkste uitgangspunt van coachen is dat het zich richt op wat leerlingen of studenten willen, als startpunt van hun leerproces. Dat wakkert intrinsieke motivatie aan. Daarnaast kan coaching een leerling, student of klas helpen om iets op een andere manier aan te pakken, zichzelf te (her)ontdekken, een specifieke doelstelling te realiseren of juist een ander doel te formuleren (en te behalen).

Voorafgaand aan de eerste opleidingsdag koop je een studieboek en lees je daaruit een aantal hoofdstukken.

Daarnaast is het mogelijk om van tevoren een telefonische intake van 30 minuten te doen. Dit zorgt voor een heldere startpositie. Het verhoogt de betrokkenheid bij je leerproces en stemt de opleidingsdagen af op jouw leervraag. Onder ‘kosten’ lees je wat de meerprijs is van een intakegesprek.

De dagen en tijden kan de school in overleg met MyQuest inplannen. De opleiding beslaat drie dagen van vijf uur en kunnen we overdag, maar ook in de middag en avond geven. Er is bewust gekozen voor dagen van vijf uur, zodat de opleidingsdagen eventueel naast de lesuren kunnen worden ingeroosterd. De dagen zijn gescheiden door een aantal weken of maanden leertijd.

MyQuest traint op school, maar beschikt ook over een prettige, betaalbare trainingslocatie aan de Waal in het dorp Rossum (Gld). Het beschikt over een mooie buitenruimte en we mogen er zelf cateren.


De investering is €750,- per deelnemer inclusief reader, exclusief studieboeken, locatiekosten, catering en BTW. De opleiding is afhankelijk van de onderwijsinstelling vrijgesteld van BTW. Het minimumaantal deelnemers is 9.

De meerprijs voor een telefonische intake voorafgaand aan de eerste opleidingsdag is €62,50 per deelnemer. Dit bedrag is afhankelijk van de onderwijsinstelling vrijgesteld van BTW.

We verzorgen deze opleiding met twee gecertificeerde MyQuest trainers. Dit versterkt de leerervaring.

Hoofdtrainer is Dr. Marianne van Wetter. Zij is directeur van MyQuest en ICF-gecertificeerd Co-Active coach. Zij bezit de gave om de magie van het coachvak over te brengen op docenten.

Beeld_brochure_Docent_als_coach

So… are you ready to find
your quest at school?

Wit

Contact

met MyQuest

Leuk zo’n site. Alleen, nu kennen we elkaar nog steeds niet. Heb je interesse? Laat je dan door één van ons terugbellen of –mailen met het formulier hiernaast. Zo kunnen we je vragen beantwoorden en kijken of een QuestTrek nu bij jou past.

Vul in, we horen graag van je.

MyQuest

Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht

T. 030 207 207 4

E. info@myquest.academy

BTW: NL857265994B01
BANK: NL67TRIO0338569766
KVK: 68013582
Algemene voorwaarden

InstagramFacebookYoutubeLinkedIn

  IK HEB INTERESSE IN DE OPLEIDING DOCENT ALS COACH:

  data nog niet bekend, houd me op de hoogte

  VRAGEN / OPMERKINGEN