Online teamtraining

Verbinding in een digitale tijd

Online teamtraining

Verbinding in een digitale tijd’ is een teamtraining die teams in staat stelt even stil te staan bij de vraag: hoe gaat het eigenlijk met mij en mijn teamleden?

Het is uitdagend om op afstand zorg te dragen voor verbinding met jezelf en met elkaar in een team. Zeker wanneer we gedurende langere periode onze visuele en auditieve zintuigen prikkelen. De webinars van MyQuest zorgen voor verbinding van ieder individueel teamlid met zichzelf. Door de gezamenlijke ervaring creëer je tegelijkertijd verbinding binnen het team.

De webinars bieden tijd voor reflectie. Ze maken je bewust van hoe het je gaat, wat er toe doet en welke keuzes je wilt maken om vanuit je sterktes te werken. Dit doen we door tijdens onze bijeenkomsten een duidelijke structuur neer te zetten waarbij we je middels verschillende opdrachten in staat stellen om in eerste instantie weer de verbinding met jezelf te kunnen maken. Wanneer ieder teamlid in verbinding is met zichzelf kan er uiteindelijk ook weer verbinding ontstaan tussen de teamleden. Op deze manier dragen we ook in deze bijzondere tijd bij aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Voor (onderwijs)teams waarvan veel wordt gevraagd en die behoefte hebben aan verbinding. Scholen en bedrijven gebruiken de teamtraining om de legitimatie te hebben om teams in korte tijd met elkaar in gesprek te laten komen over wat werkelijk van belang is.

Kenmerkend aan de aanpak van MyQuest is dat je de legitimatie krijgt voor een prettige innerlijke dialoog, dat er ook aandacht is voor het lijf en dat je tijd krijgt om stil te worden.
De webinars hebben een vaste, daardoor herkenbare opbouw.

Na het welkom heten en het uitleggen van de webinarregels, starten we met een ‘check In’. Deze richt de aandacht op jezelf. Dan doen we een mindfulness/lichaamsgerichte oefening: om ook toegang te hebben tot de wijsheid van het lichaam werken we met lichaamsgerichte oefeningen. Hiervoor gebruiken we verschillende vormen.

Elke webinar zet je een intentie. Het zetten van een intentie creëert focus. Daarna volgt een kort blok theorie. We schetsen het theoretisch kader. We geven betekenis aan het onderwerp, zowel theoretisch als persoonlijk. Dan ga je zelf aan de slag. Je krijgt een schrijfopdracht waarin je reflecteert op het onderwerp van de webinar. De vragen richten je blik naar binnen en dagen je uit om nieuwe wegen te verkennen.
Dan volgt een visualisatie: je spreekt het beelddenken aan, zodat de nieuwe wegen ook verbeeld worden. Dit zorgt voor een sterke verankering. Dan volgt de actievraag die het hoofd met de handen verbindt. Wat neem je mee? Wat is je eerste stap? Zo zet je je wijsheid om in een handelingsperpectief.

Check-out: Wat heeft de webinar je gebracht? Hiermee sluiten we de webinar bewust af.

1. Home
Wat doet deze periode met ons?
De wereld is aan het veranderen en vraagt ons om aanwezig te zijn. Deze plotselinge vertraging van de wereld heeft een voordeel dat het ons meer tijd geeft om aanwezig te zijn. Daarbij kan dan dat ook confronterend zijn omdat dat je dingen gaat voelen en zien waar je lang geen tijd voor hebt gehad. Dus het kan zowel een gift als een uitdaging zijn.
Deze webinar gaat over de vragen; Hoe is het voor jou? Hoe voel jij je in deze tijd? En hoe thuis ben je bij jezelf?

2. Reset
We zijn geland in een nieuwe realiteit. Je had een pad voor ogen dat je aan het bewandelen was. Dat pad is er niet meer. Er opent zich een andere weg.
Deze tijd nodigt ons uit om naar binnen te gaan, te kijken, te voelen wat er is. Pas op de plaats te maken. Rust te nemen. Te onderzoeken wat ons niet meer dient in deze situatie of in de toekomst. Om de shift te maken van de onzin naar de zin.
Deze webinar gaat het over de vragen: waar wil je mee stoppen, wat geen zin heeft. En wat je daarvoor in de plaats wilt zetten? Wat draagt bij aan betekenis voor jezelf, voor anderen en de wereld om je heen?

3. Joy
‘Joy” wat is dat eigenlijk? Deze webinar gaat over de vreugde die van binnenuit komt. Vreugde die duurzaam is en niet geactiveerd door externe prikkels. Als we ons bewustzijn vergroten, komt deze vorm van geluk naar boven. Deze vreugde is krachtig en aanstekelijk.
Vreugde versterkt je immuunsysteem, verkleint je ervaring van pijn, angst en depressie. Het beschermt je tegen stress, je slaapt beter en je energie niveau gaat omhoog. Heel belangrijk dus ook in spannende en onzekere tijden.
Deze webinar geeft je vaardigheden om toegang te krijgen tot deze energiebron. Ieder mens heeft namelijk het potentieel om onmiddellijke toegang te verkrijgen tot gevoelens van geluk.

Je ervaart meer rust. Je weet weer hoe het met je is, waar je staat en wat je wilt doen. Je voelt je meer verbonden met je collega’s, je scholieren of studenten en met de drive van van waaruit je wil werken. Alle webinars geven de deelnemers concrete tools in handen waar ze thuis mee verder kunnen.

De training bestaat uit drie webinars van elk 1,5 uur

Elke sessie word begeleid door twee senior coaches

Aantal deelnemers per sessie: 5 tot 300

De investering bedraaft € 1.200,- excl. BTW

Microsoft Teams of Zoom

So… are you ready to find
your quest at school?

Wit

Contact

met MyQuest

Leuk zo’n site. Alleen, nu kennen we elkaar nog steeds niet. Heb je interesse? Laat je dan door één van ons terugbellen of –mailen met het formulier hiernaast. Zo kunnen we je vragen beantwoorden en kijken of een QuestTrek nu bij jou past.

Vul in, we horen graag van je.

MyQuest

Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht

T. 030 207 207 4

E. info@myquest.academy

BTW: NL857265994B01
BANK: NL67TRIO0338569766
KVK: 68013582
Algemene voorwaarden

InstagramFacebookYoutubeLinkedIn

  IK HEB INTERESSE IN DE ONLINE TEAMTRAINING:

  data in overleg

  VRAGEN / OPMERKINGEN

  Jouw gegevens zijn veilig

  Klik hier onder voor onze privacy policy. Gegevens die je aan ons doorgeeft, geven we niet aan anderen door. Nooit.

  Onze Privacy Policy

  Privacyverklaring

  MyQuest, gevestigd op de Grebbenberglaan 15, 3527 VX, Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens MyQuest:
  www.myquest.academy
  Grebbeberglaan 15
  3527 VX Utrecht
  T. 030 207 207 4
  E. info@myquest.academy

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  MyQuest verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je onze organisatie financieel ondersteunt, een (potentiele) deelnemer bent van één van onze programma’s en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt om op de hoogte gehouden te worden van ons werk. De persoonsgegeven die wij verwerken zijn :

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen voor betalingen of donaties)

   

  Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

  MyQuest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betalingen en/of donaties
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven
  • Het verzenden van uitnodigingen voor onze programma’s

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  MyQuest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

   

  Voor de ontwikkeling en verbetering van onze nieuwsbrieven
  Wij gebruiken persoonsgegevens om het gedrag van onze contacten te analyseren en onze nieuwsbrieven, campagnes en diensten daarop  aan te passen. Zo zorgen we ervoor jij alleen relevante informatie ontvangt. Dit betekent dat we bij houden hoe vaak je onze nieuwsbrieven leest, hoe vaak je onze websites bezoekt en op welke pagina’s je klikt. Voor dit doeleinde zullen jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang je je niet uitschrijft voor deze dienst. Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwbrieven door op de afmeld knop onderaan de mail te klikken of te mailen naar info@myquest.academy.

   

  Persoonsgegevens om donaties en betalingen te verwerken
  Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jouw donaties en/of betalingen te beheren en in te zamelen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een juridische verplichting en op basis van het uitvoeren van een donateursovereenkomst. Voor dit doeleinde zullen deze persoonsgegevens bewaard worden zolang als je bereid bent om ons te steunen en voor minstens 10 jaar na beëindiging van jouw overeenkomst om je op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

   

  Om aan de wet te voldoen
  In sommige gevallen verwerkt MyQuest jouw persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te voldoen. Bijvoorbeeld wanneer er belastingverplichtingen of verplichtingen gerelateerd aan bedrijfsvoering van toepassing zijn. Om aan deze wet- en regelgeving te voldoen, kan het nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties of aan toezichthoudende autoriteiten. Voor dit doeleinde zullen persoonsgegevens voor minstens 7 jaar bewaard worden om aan wettelijke verplichtingen en meldplichten te voldoen, tenzij langer vereist is op grond van de verstrekte overheidssubsidie. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zodat we jouw gegevens op hetzelfde niveau beveiligen. MyQuest zal altijd verantwoordelijk blijven voor deze verwerkingen.

   

  Cookies die wij gebruiken

  MyQuest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het een bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed blijft werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hierdoor kunnen wij onze website verbeteren. Jezelf afmelden voor cookies  kan door dit bij de instellingen van je internetbrowser in te stellen. Hier kun je ook informatie wat al eerder is opgeslagen verwijderen.

   

  Persoonsgegevens van minderjarigen

  Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens  te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming gegeven hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@myquest.academy.

   

  Geautomatiseerde besluitvorming

  MyQuest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,  zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MyQuest) tussen zit.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je eerdere gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyQuest. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, of een door jouw gekozen bedrijf, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@myquest.academy. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. MyQuest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  MyQuest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@myquest.academy

   

  Disclaimer

  De disclaimer voor het gebruik van deze website vind je hier.

  Cookiebeleid

  Ons cookiebeleid kun je hier teruglezen. Je cookie-voorkeuren voor deze site, kun je rechtsonder op je scherm instellen of (voor mobiele gebruikers) in paragraaf 5 bij het cookiebeleid zelf wijzigen.