QuestTrek Ondernemers

Grensverleggend leiderschapsprogramma voor ondernemers

QuestTrek Ondernemers Nepal

Een QuestTrek in de Himalaya, waarin je met Nederlandse en Nepalese ondernemers op pad gaat en geïnspireerd door elkaar, meer leert over je vanzelfsprekendheden, kernwaarden en sterktes, en onderzoekt: hoe kom jij in je kracht te staan?

De QuestTrek Ondernemers is een unieke leiderschapsreis door de Himalaya die je samen maakt met Nepalese ondernemers uit succesvolle startups die in de doorstartfase zitten. Samen onderzoek je je volgende stap. Wat voor een ondernemer ben je in essentie? En wat wil je bijdragen aan de wereld om je heen?

De machtige natuur daagt je uit en laat je kuiten branden. De interculturele uitwisseling is verrassend leerzaam. Door de onderlinge gelijkwaardigheid inspireer je elkaar. Je leert over je vanzelfsprekendheden, kernwaarden en sterktes en hoe deze verbonden zijn met jouw daadkracht als ondernemer.

De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers. Ruim de helft ervan bestaat uit Nederlandse ondernemers. Je gaat zes dagen op avontuur en trekt door het prachtige Helambu massief in Nepal.

Onderweg en op locatie vindt doorlopend een bekroond coachprogramma plaats: de QuestTrek®. De QuestTreks worden begeleid door ICF gecertificeerde Co-Active® coaches en MyQuest gecertificeerde QuestTrek® coaches.

De toon is ontspannen. Er wordt gelachen en genetwerkt. Er is tijd voor jezelf. Door de fysieke inspanning, de uitwisseling met collega-ondernemers, de oefeningen en de afwezigheid van afleiding, gebeurt er iets bijzonders. Stap voor stap kom je weer in contact met je drive, jouw essentie als ondernemer. Je komt tot een concrete uitwerking van een toekomstplan dat 100% op jouw waarden, sterktes en bedrijf is afgestemd.

De dag voor de QuestTrek ontmoet je de Nepalese ondernemers. We sluiten het bezoek aan Nepal af met een bezoek aan het bedrijf van een van de Nepalese ondernemers en een casusbespreking. Eén Nederlander en één Nepalees kunnen een casus inbrengen.

Daarnaast is er tijd voor excursies. Bijvoorbeeld naar UNESCO-werelderfgoed locaties Pashupatinath en Boudhanath. Terug in Nederland volgen twee coachgesprekken ter borging van het geleerde.

Voorafgaand aan de QuestTrek Ondernemers doe je online een wetenschappelijk onderbouwde talententest en is er een persoonlijk intake, waar je een uitgebreide vragenlijst voor invult. Ook hebben we een kennismaking-middag met alle Nederlandse ondernemers, waarbij we natuurlijk naar buiten gaan! In Nepal vindt de kennismaking met de Nepalese ondernemers 1 dag voordat we samen op QuestTrek gaan.

De volgende QuestTrek Ondernemers is van 26 september-7 oktober 2020. We zijn dan van 29 september tot 4 oktober op QuestTrek in de Himalaya

De kosten voor deelname bedragen € 4.995,- per persoon, exclusief btw.
Dit bedrag is inclusief online talententest, telefonische intake, professionele begeleiders en twee uur coaching na afloop, exclusief vliegticket.

Van jouw bijdrage gaat € 2.000,- naar Stichting Mountain Child Care. Hiervan volgen 3 Nepalese weesjongeren een 1-jarig ‘life changing’ leiderschaps­programma.

Je wordt intensief gecoacht, vergelijkbaar met een half jaar persoonlijke coaching, maar dan geconcentreerd in een week. Juist door de intensiteit en continuïteit laat dit programma je dieper kijken.

De QuestTrek lopen we in Nepal. Na een bezoek aan Kathmandu, trekken we door het Helambumassief naar het Langtang National Park. We verblijven in hotels en guesthouses.

Terug in Nederland volgen twee coachgesprekken ter borging van het geleerde.

Sponsoring
Met jouw deelname aan de QuestTrek Ondernemers sponsor je de QuestTrek en het na-traject van een Nepalese weesjongere of voormalig straatjongere. Per deelnemer maken we een bedrag van €2000,-over aan ANBI-stichting Mountain Child Care  (MyQuest Foundation) die de QuestTrek en het na-traject voor deze jongere uitvoert. Je kunt dit bedrag zelf betalen, maar je kunt dit ook via een sponsoracties bij elkaar verdienen. We denken graag met je mee hoe je met jouw talent een aansprekende actie organiseert.

So… are you ready to find
your power?

Wit

Contact

met MyQuest

Leuk zo’n site. Alleen, nu kennen we elkaar nog steeds niet. Heb je interesse? Laat je dan door één van ons terugbellen of –mailen met het formulier hiernaast. Zo kunnen we je vragen beantwoorden en kijken of een QuestTrek nu bij jou past.

Je kunt ook contact opnemen met organisator en reisbegeleider Marianne van Wetter (030-207 207 4 0f 06-22 047 996) of mailen naar info@myquest.academy.

Vul in, we horen graag van je.

MyQuest

Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht

T. 030 207 207 4

E. info@myquest.academy

BTW: NL857265994B01
BANK: NL67TRIO0338569766
KVK: 68013582
Algemene voorwaarden

InstagramFacebookYoutubeLinkedIn

  IK SCHRIJF ME IN VOOR DEELNAME AAN DE QUESTTREK ONDERNEMERS:

  26 september - 7 oktober 2020

  VRAGEN / OPMERKINGEN

  Jouw gegevens zijn veilig

  Klik hier onder voor onze privacy policy. Gegevens die je aan ons doorgeeft, geven we niet aan anderen door. Nooit.

  Onze Privacy Policy

  Privacyverklaring

  MyQuest, gevestigd op de Grebbenberglaan 15, 3527 VX, Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens MyQuest:
  www.myquest.academy
  Grebbeberglaan 15
  3527 VX Utrecht
  T. 030 207 207 4
  E. info@myquest.academy

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  MyQuest verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je onze organisatie financieel ondersteunt, een (potentiele) deelnemer bent van één van onze programma’s en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt om op de hoogte gehouden te worden van ons werk. De persoonsgegeven die wij verwerken zijn :

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen voor betalingen of donaties)

   

  Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

  MyQuest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betalingen en/of donaties
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven
  • Het verzenden van uitnodigingen voor onze programma’s

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  MyQuest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

   

  Voor de ontwikkeling en verbetering van onze nieuwsbrieven
  Wij gebruiken persoonsgegevens om het gedrag van onze contacten te analyseren en onze nieuwsbrieven, campagnes en diensten daarop  aan te passen. Zo zorgen we ervoor jij alleen relevante informatie ontvangt. Dit betekent dat we bij houden hoe vaak je onze nieuwsbrieven leest, hoe vaak je onze websites bezoekt en op welke pagina’s je klikt. Voor dit doeleinde zullen jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang je je niet uitschrijft voor deze dienst. Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwbrieven door op de afmeld knop onderaan de mail te klikken of te mailen naar info@myquest.academy.

   

  Persoonsgegevens om donaties en betalingen te verwerken
  Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jouw donaties en/of betalingen te beheren en in te zamelen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een juridische verplichting en op basis van het uitvoeren van een donateursovereenkomst. Voor dit doeleinde zullen deze persoonsgegevens bewaard worden zolang als je bereid bent om ons te steunen en voor minstens 10 jaar na beëindiging van jouw overeenkomst om je op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

   

  Om aan de wet te voldoen
  In sommige gevallen verwerkt MyQuest jouw persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te voldoen. Bijvoorbeeld wanneer er belastingverplichtingen of verplichtingen gerelateerd aan bedrijfsvoering van toepassing zijn. Om aan deze wet- en regelgeving te voldoen, kan het nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties of aan toezichthoudende autoriteiten. Voor dit doeleinde zullen persoonsgegevens voor minstens 7 jaar bewaard worden om aan wettelijke verplichtingen en meldplichten te voldoen, tenzij langer vereist is op grond van de verstrekte overheidssubsidie. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zodat we jouw gegevens op hetzelfde niveau beveiligen. MyQuest zal altijd verantwoordelijk blijven voor deze verwerkingen.

   

  Cookies die wij gebruiken

  MyQuest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het een bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed blijft werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hierdoor kunnen wij onze website verbeteren. Jezelf afmelden voor cookies  kan door dit bij de instellingen van je internetbrowser in te stellen. Hier kun je ook informatie wat al eerder is opgeslagen verwijderen.

   

  Persoonsgegevens van minderjarigen

  Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens  te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming gegeven hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@myquest.academy.

   

  Geautomatiseerde besluitvorming

  MyQuest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,  zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MyQuest) tussen zit.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je eerdere gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyQuest. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, of een door jouw gekozen bedrijf, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@myquest.academy. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. MyQuest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  MyQuest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@myquest.academy

   

  Disclaimer

  De disclaimer voor het gebruik van deze website vind je hier.

  Cookiebeleid

  Ons cookiebeleid kun je hier teruglezen. Je cookie-voorkeuren voor deze site, kun je rechtsonder op je scherm instellen of (voor mobiele gebruikers) in paragraaf 5 bij het cookiebeleid zelf wijzigen.